Seminář o moravských vinařských stezkách, zmiňovány byly i Modré Hory

Související objekty

Přátelské odkazy

Přátelské odkazy
Kliknutím na přátelské odkazy se dozvíte zajímavé informace o partnerech SO Modré Hory ...
Více informací >>

Seminář o moravských vinařských stezkách, zmiňovány byly i Modré Hory

Fotogalerie

K1024_IMG_8650.JPG K1024_IMG_8650.JPG
K1024_IMG_8642.JPG K1024_IMG_8642.JPG
K1024_IMG_8658.JPG K1024_IMG_8658.JPG
K1024_IMG_8661.JPG K1024_IMG_8661.JPG
K1024_IMG_8663.JPG K1024_IMG_8663.JPG
K1024_IMG_8664.JPG K1024_IMG_8664.JPG
K1024_IMG_8667.JPG K1024_IMG_8667.JPG
K1024_IMG_8673.JPG K1024_IMG_8673.JPG
K1024_IMG_8675.JPG K1024_IMG_8675.JPG
K1024_IMG_8676.JPG K1024_IMG_8676.JPG
28. března 2013
Popis

Dne 28.3.2013 se v Kyjově na Moravě konal seminář v rámci česko-rakouské přeshraniční spolupráce s názvem „Moravské vinařské stezky a rozvoj turistiky v obcích na jižní Moravě“. Seminář se uskutečnil pod záštitou Nadace Partnerství, JMK, Centrály cestovního ruchu Jižní Morava a spolupracujícím rakouským mikroregionem Weinviertel.

Pozvání na seminář také přijali jednotliví zástupci obcí, měst a regionů na trasách Moravských vinařských stezek na jižní Moravě. Za Město Velké Pavlovice se semináře účastnil místostarosta Ing. Zdeněk Karber a za DSO Modré Hory Ing. Přemysl Pálka.

Dalšími přítomnými byli např. projektová manažerka Anna Čarková z MAS Kyjovského Slovácka v pohybu nebo bývalý pracovník Nadace Partnerství a současný starosta obce Skoronice Ing. Jan Grombíř, který stál u zrodu projetku Moravských vinařských stezek.

Mezi přednášejícími vystoupili osobnosti, působících v této „branži“ jež nepostrádají cenné zkušenosti z vinařské a turistické oblasti. Ing. Juraj Flamik a Ing. Luboš Kala, oba z Nadace Partnerství, dále Mgr. Monika Hlávková z Centrály cestovního ruchu jižní Morava a Ing. Jan Gemela z firmy Domovina s.r.o., který eviduje všech cca 3500 cyklo-značek na jižní Moravě.

Účelem semináře bylo poskytnout informace o stavu a budoucnosti vinařských stezek, tedy možnosti financování ze strany JMK, možnosti propagace, nový systém kontroly značení a informačních panelů, návrh formy spolupráce mezi obcemi a Nadací Partnerství pro rozvoj vinařských stezek v příštích letech.

Seminář byl zakončen také diskusí, kde nechyběla zmínka o aktivní činnosti Velkých Pavlovic a Modrých Hor v rámci vinařské turistiky na jižní Moravě.

Pořadatelé doufají, že byl program semináře pro všechny přítomné přínosný a že na základě zde získaných poznatků zefektivní své počínání na poli ochrany moravských vinařských stezek a dalšímu postupu rozvoje vinařské turistiky a cestovního ruchu na jižní Moravě.

PODROBNOSTI K SEMINÁŘI VČ. PREZENTACÍ NALEZNETE KLIKNUTÍM ZDE.

Ing. Přemysl Pálka

Foto © 2013 Ing. Zdeněk Karber

28-03-2013-PP