Odrůdy s bílými hrozny

... v Modrých Horách

Aurelius

Aurelius

Původní moravské víno, které vzniklo v roce 1983 prací Ing. J. Veverky a Ing. F. Zatloukala ve Šlechtitelské stanici vinařské v Perné. Jde o křížence odrůd Neuburské a Ryzlink rýnský.

Děvín

Děvín

Původ odrůdy: Jedná se o slovenskou odrůdu vyšlechtěnou v roce 1958 D. Pospíšilovou a O. Korpásem, křížením odrůd Tramín červený x Veltlínské červenobílé. V ČR je odrůda povolena od roku 1998.

Hibernal

Hibernal

Odrůda pochází z německé oblasti Rheingau. Vznikla křížením Ryzlinku rýnského a odrůdy Seibel. Kromě Německa se hojně pěstuje ve Švýcarsku, v České republice není zatím výrazněji rozšířena.

Chardonnay

Chardonnay

Odrůda Chardonnay v posledních 30. letech zažila ve světě výraznou expanzi. V současné době patří mezi módní bílé odrůdy a poskytuje nepochybně spolu se Sauvignonem a Ryzlinkem rýnským nejkvalitnější bílá vína na světě.

Irsai Oliver

Irsai Oliver

Původní maďarská odrůda, kříženec Bratislavské bílé a Čabaňská perla. Pochází z 30. let minulého století, kromě Maďarska je rozšířena v zemích bývalého Sovětského svazu, Rakousku, Rumunsku a na Slovensku.

Kerner

Kerner

Odrůda byla vyšlechtěna ve Státním výukovém a výzkumném ústavu ve Weinsbergu ve Württembersku v Německu A. Heroldem v roce 1929 křížením odrůd Trolínské (tyrolská modrá odrůda Trollinger, též zvaná Schiava Grossa) a Ryzlink rýnský.

Müller Thurgau

Müller Thurgau

Odrůdu vyšlechtil H. Müller roku 1882 v německém Geisenheimu, pocházel ovšem z kantonu Thurgau ve Švýcarsku, kam se záhy přestěhoval. Semenáč byl tedy vyselektován až ve Švýcarsku roku 1891.

Muškát moravský

Muškát moravský

Poměrně mladá odrůda, která byla vyšlechtěna v roce 1987 křížením odrůd Muškát Ottonel a Prachttraube. Do té doby v našich vinařských oblastech neexistovala žádná vhodná odrůda s muškátovým aroma ve víně.

Muškát Ottonel

Muškát Ottonel

Odrůda francouzského původu, kterou vypěstoval ze semene Robert Moreau v Anger, je pravděpodobně křížencem odrůd Chrupka bílá a Muškát žlutý. Mezi tradiční oblasti pěstování této odrůdy patří Alsasko ve Francii a Maďarsko, nicméně se s ním setkáme ve všech vinařských oblastech Evropy.

Neuburské

Neuburské

Pochází z Rakouska (obec Arnsdorf). Dříve se uvádělo, že jde pravděpodobně o náhodný semenáč, zniklý zkřížením odrůd Rulandské bílé a Sylvánské zelené. Podle novějších hypotéz muže jít také o Sylvánské zelené x Veltlínské červené. Odrůda je povolena od roku 1941.

Pálava

Pálava

Jedná se o českou odrůdu, vyšlechtil ji J. Veverka a kol., křížením odrůd Tramín červený x Müller Thurgau v roce 1953 ve Velkých Pavlovicích. V registraci od roku 1977.

Rulandské bílé

Rulandské bílé

Odrůda vznikla pravděpodobně jako pupenová mutace z Rulandského šedého ve Francii (Burgundsko).Povolena od roku 1941.

Rulandské šedé

Rulandské šedé

Odrůda je uváděna jako pupenová mutace z Rulandského modrého, vznikla ve Francii (Burgundsko). Povolena od roku 1941.

Ryzlink rýnský

Ryzlink rýnský

Pochází pravděpodobně z Porýní, kde vznikla zřejmě jako semenáč ze samovolného zkřížení plané révy vinné (Vitis vinifera subsp. sylvestris) s některou z dřívějších místních odrůd. V ČR je povolena od roku 1941.

Ryzlink vlašský

Ryzlink vlašský

Pochází z Francie, pravděpodobně z oblasti Champagne u Remeše a do Rakousko-Uherska se dostala až přes německý Heidelberg, přestože pojem „Welsch" v Rakousku znamenal „cizí" (rozuměj italský). V registraci je od roku 1941.

Sauvignon

Sauvignon

Pochází pravděpodobně z oblasti Bordeaux ve Francii. Křížení není známo. V registraci je od roku 1952.

Sylvánské zelené

Sylvánské zelené

Původ je nejasný, pravděpodobně pochází z Rakouska z okolí Kremže. Dříve se jako místo původu uváděla rumunská Transylvánie (Sylván) či dokonce Francie. Soudí se, že odrůda se vyvinula z Vitis vinifera subsp. sylvestris, rostoucí v lužních lesích toku Dunaje. Nové studie dokonce uvádí, že odrůda zřejmě vznikla samovolným opylením Tramínu červeného pylem krajové odrůdy Rakouské bílé. V registraci je zapsána od roku 1941.

Tramín červený

Tramín červený

Jde o jednu z nejstarších kulturních odrůd vůbec, soudí se, že se pěstovala již ve starém Římě pod názvem Vitis aminea. Často se též uvádí, že pochází z italské obce Termeno (dříve rakouská obec Tramin), či z alsaské Francie. Křížení není známo. V registraci je od roku 1941.

Veltlínské červené rané

Veltlínské červené rané

Původ není zcela zřejmý, buďto pochází ze severní Itálie (oblast Valteline u hranic se Švýcarskem) nebo z Rakouska (okolí města Gumpoldskirchen).

Veltlínské zelené

Veltlínské zelené

Pravděpodobně pochází z Rakouska, ani severní Itálii nelze však s určitostí vyloučit. Křížení není známo. V registraci od roku 1941.

Veritas

Veritas

Jedná se o českou odrůdu vyšlechtěnou ve Vrbovci u Znojma C. Míšou a M. Zbořilem, křížením odrůd Ryzlink červený x Bouvierův hrozen. V registraci od roku 2001.