Vinařství

Běh za bořetickým burčákem

marker Bořetice

datum datum 7. 10. 2023Obec Bořetice, SDH Bořetice, Svobodná spolková republika Kraví hora Bořetice a Běžecký klub Hodonín Vás všechny srdečně zvou na 20. ročník BĚHU ZA BOŘETICKÝM BURČÁKEM, během Bořeticemi, a to v sobotu 7. října 2023.


Účast:
Závod je pro vypsané kategorie veřejný. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají si za svůj zdravotní stav. U mládežnických kategorií zodpovídá vedoucí závodníků nebo rodiče. Startuje se na vlastní náklady. Pořadatel neručí za věci odložené v KD.

Prezentace:
od od 13:20 hod. - Kulturní dům Bořetice, nejpozději 15 minut před startem příslušné kategorie

Startovné:
Hlavní závod 120,- Kč / 5 EUR, mládežnické kategorie startovné neplatí.

V případě platby EUR potřeba přinést přesnou částku!!! 

Popis tratí:
Mládežnické kategorie běží okruhy obcí, hlavní závod se poběží po asfaltovém povrchu převážně po cyklostezkách.

Vyhlášení výsledků:
mládežnické kategorie ihned po doběhu, hlavní závod nejpozději 20 minut po doběhu posledního závodníka.

Ceny:
finanční a věcné dle možností pořadatele

Bližší informace: obec@boretice.cz

Občerstvení zajištěno.

Pro děti připraven skákací hrad.

Těšíme se na Vás.

 

 

Běh za bořetickým burčákem

Prostranství u kulturního domu
691 08

+420 777 583 211
starosta@boretice.cz

www.boretice.cz

Vyhledávání