turistika & příroda

Obecní stezka v Němčičkách láká nádhernými výhledy

marker Němčičky


Vítejte v jedné z nejvýznamnějších vinařských obcí jižní Moravy. Obecní vinařská stezka Němčičky Vás provede po významných místech v okolí obce, ze kterých je možné shlédnout nejen místní vinohradnické zajímavosti, ale i jedinečné panoramatické výhledy do širokého okolí, což ideální, kopcovitá, poloha obce umožňuje velice snadno.

Výhledy z vyznačených míst jsou doprovázeny podrobným výkladem na příslušných informačních panelech, a tak můžete získat ucelenou představu o rozložení důležitých míst této vinorodé části kraje.

Stezka přímo navazuje na stávající Moravské vinařské stezky, Modrohorskou stezku a stezku Krajem André. Díky krátkému seriálu o historii vinařství uvedeném na zmíněných informačních panelech, je umožněno podrobněji se seznámit z vinařstvím a s poměry v celém kraji, které na tomto území panovaly od 14. století.

Nezapomeňte navštívit místní dominantu Kapličku U Větřáka, místní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Desátkový sklep, přírodní rezervaci Jesličky, sportovní areál nebo zkuste zabouchat na vrata některého ze sklepů, třeba Vás místní vinaři na cestách občerství lahodným vínem.

Informace na všech panelech jsou doplněny moderními komunikačními lahůdkami a to s odkazy na celoroční vinařské akce prostřednictvím QR kodu na web spolku Vinaři Němčičky a dokonce také AUDIO-QR kodem, který nadšené turisty doprovází po celé stezce mluveným slovem. 

ZARÁŽENÍ HORY A VINOBRANÍ

Jsme rádi, že jsme Vás i tímto článkem nalákali na návštěvu vinorodých Němčiček, kde réva vinná pokrývá třetinu obecního katastru na svazích devíti údolí.

 

Obecní stezka v Němčičkách láká nádhernými výhledy

Němčičky

+420 777 255 842
info@vinarinemcicky.cz

www.vinarinemcicky.cz

Vyhledávání