výzva k solidaritě

Pomoc našim sousedům postiženým tornádem

marker Modré Hory


Modrohorské obce a jejich občané, spolky, firmy a další podporovatelé pomáhají plnými silami našim sousedům na PODLUŽÍ, a to s okamžitou cílenou pomocí po ničivém tornádu v zasažených obcích, které devastovalo vše co mu přišlo do cesty v podvečer 24. června roku 2021. Všem zasaženým rodinám této katastrofy naši občané již od prvních chvil po této tragédii podávají nepřetržitě dobrovolnickou sousedskou ruku na místě samém nebo humanitární, materiální, psychickou a také neméně důležitou finanční podporu prostřednictvím transparentních bankovních účtů nebo i přímou finanční podporu konkrétním zasaženým rodinám. Všem dobrovolníkům a dárcům za postižené tornádem velké díky.
VYZÝVÁME KE KOLEKTIVNÍ SOLIDARITĚ
I CÍLENÉ KONKRÉTNÍ POMOCI.


 

Transparentní účty konkrétních jihomoravských obcí, které přímo zasáhlo ničivé tornádo.


 

Mikroregion Hustopečsko spolu s Městem Hustopeče zřídilo veřejnou sbírku na pomoc postiženým oblastem. Č. účtu 6013134339/0800. Pro dárce ze zahraničí: IBAN - CZ79 0800 0000 0060 1313 4339 .
Předem velmi děkujeme za vaše příspěvky.


Velké díky patří organizátorům nejrůznějších benefičních koncertů, chasám a stárkům na místních tradičních hodech, kteří chystají dárcovské kasičky pro podporu zasaženým obcím. Jednotliví vinaři, sportovci, folkloristi a další, včetně zájmových a profesních spolků se také připojili k podpoře různými způsoby prostřednictvím veřejných akcí, ale i s cílenou pomocí konkrétním postiženým rodinám.

Díky všem dárcům.

 

WEBY SPOJENÉ S PODPOROU POSTIŽENÝCH ZASAŽENÝCH TORNÁDEM:

www.podportevinare.cz

Podpořte nákupem vína vinaře z Jižní Moravy postižené ničivým tornádem. Někteří kromě rodinných domů přišli i o vinařství a vinohrady a tím i o vlastní podnikání budované několika generacemi.

 

AKCE SPOJENÉ S PODPOROU POSTIŽENÝCH ZASAŽENÝCH TORNÁDEM:

Poděkování od pana starosty Tomáše Bílka:

Vážení Vrbečáci, vážení přátelé Vrbice,
včerejší benefiční koncert Quanti Minoris a Tomáš Kočko a Orchestr proběhl ve velmi přátelském a pohodovém duchu a svůj účel rozhodně splnil. Posuďte - v kase bylo nádherných 190.918,-Kč a ještě spousta zvás Zdeněk Němeček avizovala, že svou "vstupenku" pošle na účet zřízený Městem Hustopeče a Mikroregionem Hustopečsko - opakování je matka moudrosti - 6013134339/0800 - do poznámky lze napsat "Koncert Vrbice". Pro přespolní zahraniční platí toto: IBAN - CZ79 0800 0000 0060 1313 4339. Dnes odpoledne odvezu celý obnos do banky. Částka obsahuje také výtěžek z koncertu kapely Přístav a také narozeninový dar jednoho oslavence, který v žádném případě nechtěl být jmenován. Děkuji za Vrbici a hlavně si dovolím poděkovat za postižené obce. Děkuji Quanti Minoris, Tomáš Kočko a Orchestr, Zdeněk Truhlář, Zbyněk Kříž, holkám z úřadu a ostatním, kteří akci připravili. Dnes jsme udělali nejnutnější údržbu na obecní technice a právě chlapi a dobrovolníci vyráží směr Hrušky - zpátky do drsné reality.


 

Základní umělecká škola Velké Pavlovice ve spolupráci s MěÚ pořádala v úterý 29. 6. v 18.30 hod. v sále Ekocentra benefiční koncert žáků. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude zaslán obcím postiženým tornádem.

Ekocentrum Trkmanka a Vinařství Lacinovi se rozhodli podpořit při akci Velkopavlovické meruňkobraní rodinu s pěti dětmi z Moravské Nové Vsi, která díky tornádu přišla o střechu nad hlavou. Návštěvníci a pořadatelé za podpory krásných krojových vývazků Lucie Wiki Frodlové dali dohromady částku 23.000 Kč. Děkujeme, že jste v tom s námi – Uzrálo ve Velkých Pavlovicích .

 

Vinařství VÍNO J.STÁVEK věnuje dvojnásobek výtěžku z akce GRILOVÁNÍ s rosé víny konkrétní rodině, která byla zasažena ničivým tornádem v Mikulčicích.

 

Stárci z Němčiček připravili sólo PRO MORAVU, z jehož výtěžku solidárně finančně podpoří konkrétní postižené rodiny z tornádem zasažených jihomoravských obcí.

 

Modrohorský projekt VINAŘ VINAŘOVI zahájen. Pět modrohorských obcí si rozdělilo 4 obce postižené tornádem. Každý vinař si vybere "svého" vinaře a domluví si ním konkrétní pomoc. Bořeticím a Vrbici připadla Moravská Nová ves a už se na tom pracuje. Prostě když se do něčeho pustí dámy z Vinařství Ludwig a Baraque, podpořené Karlem, Staňou a všemi vrbickými vinaři, tak se to musí povést. Obec Hrušky podpoří Víno z Velkých Pavlovic , Lužice Vinaři z Kobylí, spolek a Mikulčice Vinaři Němčičky Budeme informovat o vývoji. Modré Hory Svobodná spolková republika Kraví hora Vinaři Vrbice Foto Luděk Peřina


 

Účastí na Nočních otevřených sklepech pomůžete obci Hrušky.
Spolek Víno z Velkých Pavlovic pořádá, v sobotu 3. 7. 2021, akci Víno v oranžovém aneb Noční otevřené sklepy.

Výtěžek ze vstupného i náklady, které měly být použity na půlnoční ohňostroj, budou věnovány vinařské obci Hrušky. 

Děkujeme všem, kteří zakoupili vývazek 10. července na akci Po kobylských uličkách za vínem 2021. Vybrala se krásná částka 12 600 Kč, která byla odeslána na transparentní účet Pánova (část města Hodonín), který byl také poničen tornádem. Na ostatní obce, které byly živlem postiženy spolek Vinaři z Kobylí, z.s. přispěl již v minulých týdnech a to částkami 20 000 Kč pro každou obec (Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice, Lužice).
Za krásné vývazky ještě jednou moc děkujeme @wiki_cooper , jste skvělá.

Veškerý výdělek ze vstupenek jsme se rozhodli věnovat obcím poničeným tornádem. Přijďte si užít pěkné odpoledne skvělých červených vín a přitom pomoct. Vstupenky se dají zakoupit i v předprodeji https://vocvelkepavlovice.cz/.../vstupenka-na-promenadu...


Správná pomoc je ta, ze které si ten, kdo pomáhá, nedělá reklamu. Ale někdo jiný ji udělat může. Tento příspěvek proto bude vyjádřením vděčnosti. Bude dlouhý, ale ti kdo se na tom podíleli, si zaslouží poděkování. Vinaři z Modrých Hor se dohodli, že si obce postižené tornádem mezi sebe rozdělí a pomohou #vinarivinarum. Na Vrbici a Bořetice připadla Moravská Nová Ves. Vlna solidarity, která se po úderu tornáda zvedla, byla úžasná, ale my vinaři víme, že znovu obnovit to, co bylo zničeno, bude trvat roky. Chceme, aby naše pomoc byla dlouhodobá. Na akci Sklepy pod hvězdami jste si mohli zakoupit charitativní vývazky a přispěli jste tak částkou 4 428 Kč. Že to není nic moc? Možná. Jenže vinaři z Modrých Hor tuto částku znásobili.

Naší styčnou osobou v Moravské Nové Vsi je Jarek Nešpor z vinařství Nešpor & Rajský vinařství . Když jsme se ho zeptali, co s vybranými penězi, přišel velmi konkrétní a specifický požadavek: "Pan Glos potřebuje ošetřit 8ha vinohradu, ale nemá traktor ani postřikovač. Kdyby někdo mohl pomoct, mohla by se z těch peněz zaplatit nafta." Protože bylo potřeba jednat rychle a vinaři mají teď pilno ve svých vinohradech, kromě vinařů z Bořetic a Vrbice byli osloveni s prosbou o pomoc i další vinaři z Modrých Hor a blízkého okolí. Od nás je to traktorem trochu z ruky a naši vinaři by nebyli moc platní, kdyby Jarek nenabídl svůj traktor a postřikovač. Tomu patří dík v první řadě. Za traktor se přihlásil Ondra Bukovský z Vinařství Bukovský z Kobylí. Ten jezdil v pátek od brzkého rána až do oběda. Díky, Ondro! Odpolední šichtu nastoupil Milan Bukovský od nás z Vrbice (jeho vína jste mohli ochutnat ve sklepě číslo 11. Díky! Pan Glos má postříkáno a může zas pár dnů v klidu spát. A aby to nebylo všecko, Jarek Nešpor peníze na naftu odmítl, máme je prý poslat na transparentní účet Moravské Nové Vsi. To taky uděláme! Tak co myslíte, bylo těch 4 428 Kč jenom pár drobných?

 

Může jít o obrázek one or more people , people standing , outdoors a text that says 'MESTO VELKÉ PAVLOVICE A VELKOPAVLOVICKÁ CHASA VÁS SRDEČNE zvoυ NA HODY A HODKY VELKÉ PAVLOVICE 15.-17. 21. 8. AREÁLU SOKOLOVNY PATEK 13. 2021 hraje CM Stupava 8.00 ručni taveni máje NEDELE hraje Lácaranka 15.00 prúvod chasy, odpoledni zábava 20:30 večerní zábava PONDELI hraje Zlatulka prúvod chasy, odpoledni zábava 17.00 zavadka 20:30 večernízábava večerni ÚTERÝ 8. 2021 hraje DH Sokolka 15.00 pruvod chasy żenacu, odpoledni zábava, privitáni ženaču sólo cmelaci 20:30 večerní zabava SOBOTA 21. 2021 hraje Sokolka odpolední zábava 20:30 večerní'

Stárci a chasa z Velkých Pavlovic vyhlásili na hodech sólo, jejichž výtěžkem podpoří postižené obce červnovým tornádem.

Může jít o obrázek text, kde se píše Nejvétší vinarská lavnot V obci Zaráženi hory a otevrené sklepy I 27. 28. 2021 cлo Vinari Nemčičky Vína ze svahu devíti údolí facebook.com/vinarinemcicky Prijd'te zažít jedinečnou atmosféru, tešíme se na Vás

Vinaři Němčičky vyčlenili nemalou část výdělku ze své vinařské akce na konci prázdnin a podpoří tímto členy spolku vinařů obce Mikulčice, které zasáhlo červnové ničivé tornádo.

 

 

Pomoc našim sousedům postiženým tornádem

Modré Hory

+420 603 534 595
info@modrehory.cz

www.modrehory.cz

Vyhledávání