slavnostní událost

Vysvěcení oltáře v kostele Sv. Jiljí se dočkali

marker Vrbice


Původně naplánované svěcení oltáře a sraz rodáků v roce 2020 nám zhatil Covid-19, slavnostního vysvěcení oltáře jsme se dočkali až letos – 29. srpna 2021. Velmi rádi jsme přivítali v kostele p. biskupa Vojtěcha a absolvovali slavnostní mši, které se v budoucnu žádný současník na Vrbici už nedožije.


Z Brače na Vrbicu, aneb máme velkou slavnost za sebou

Výběr kamenných prvků pro kostel sv. Jiljí na Vrbici byl velkým oříškem. Hodně jsme přemýšleli, diskutovali s farníky, architekty, stavebníky a dodavateli, projeli Moravu, Čechy i Slovensko, zkoušeli alternativy supíkovský mramor, hořický pískovec, travertin z Turecka, Itálie nebo Chorvatska a spoustu dalších alternativ.

Slavnostní mše ze SVĚCENÍ OLTÁŘE V KOSTELE SV. JILJÍ VE VRBICI
* kompletní fotogalerie: ZDE
* video níže.

Po návštěvě malebného ostrova Brač a po vlídném přijetí dnes už přátel, kteří se celý život věnují jen kameni a kamenictví, bylo rozhodnuto.

 Byly zvoleny dva typy chorvatského vápence – Veselje – z něj jsou podstavce pod sochy a samotný oltář (mimochodem, kdyby Vás osud zavál do Bílého domu ve Washingtonu D.C., najdete jej tam také) a Plano – nádherný vápenec s větším množstvím mušliček, který je na podlaze.

Návrh samotného oltáře je dílem architektů Hany a Milana Nytrových. Po samotné dopravě bylo dalším oříškem umístit oltář na připravený základ. V kostele se tak najednou pohybovaly smykové nakladače, traktory, vlečky a šikovní obecní zaměstnanci, kteří téměř po vzoru Pavla Pavla rozhýbali a dostali více než tříapůltunový oltář na místo.

Žehnání oltáře je jedinečný slavnostní obřad, kterému předcházely velké přípravy, nácviky a i diskuse. Je nutno poděkovat všem, kteří se na přípravách podíleli  - schole Kamínek, kostelníkům, tetičkám, které pekly koláče, návštěvě z Brače, obecním zaměstnancům, ostatním zainteresovaným farníkům a v neposlední řadě také všem duchovním.

Moc si přejeme, abychom se u našeho „stolu“ scházeli rádi, s láskou a pokorou.

Markéta Veverková a Tomáš Bílek
(paní místostarostka a pan starosta obce Vrbice)

Vysvěcení oltáře v kostele Sv. Jiljí se dočkali

Vrbice

+420 519 430 303
referent@vrbice.cz

www.vrbice.cz

Vyhledávání