vinařský spolek

.VOC Kraví hora, z.s.

marker Bořetice

VOC Kraví Hora, z. s. je jediným VOC spolkem v České republice, který vyrábí VOC vína pouze z jedné modré odrůdy - André, z jedné vinařské obce - Bořetice a pouze z jediné viniční trati – Kraví Hora. V současné době je součástí tohoto VOC šest členů, tedy šest kravihorských vinařů. A protože toto VOC vzniklo relativně nedávno v roce 2017, na následujících stranách přinášíme zajímavý souhrn důležitých informací o tomto spolku.

  • Degustace

    Degustace

  • Prodej vín

    Prodej vín

kontakt a mapakontakt a mapa


Vína z VOC Kraví Hora se vyrábí výhradně z odrůdy André. Ta byla vyšlechtěna necelé tři kilometry od viniční trati Kraví hora.

Růžová vína a klarety VOC Kraví Hora jsou výrazně ovocné a šťavnaté. Pro červená vína je typické aroma peckového ovoce. Vždy se jedná o vína suchá.

 

  • hrozny musí pocházet z vinic ve viniční trati Kraví hora v Bořeticích
  • mošt pro výrobu vína musí obsahovat minimálně 19˚ ČNM
  • hektarový výnos nesmí překročit 11 tun
  • lahvování musí probíhat výhradně u člena VOC

 

Z pohledu vinifikace je například zakázáno použití barikových sudů či jejich náhražek. Obsah skutečného alkoholu je alespoň 12,5 % u červených vín a minimálně 10,5 % u vín růžových.

Naše lahve poznáte díky speciální pásce s logem VOC Kraví Hora a číselným kódem značícím číslo výrobce, šarži zatříděného vína a počet zatříděných lahví.

.VOC Kraví hora, z.s.

Bořetice 101
Bořetice

dle domluvy

+420 724 358 263
predseda@vockravihora.cz

www.vockravihora.cz

Vyhledávání