enovzdělávací seminář

Známe dobře náš region?

marker Modré Hory


V enovzdělávacím duchu se koncem února uskutečnil na hotelu Kraví Hora v Bořeticích seminář pro všechny vinohradníky, vinaře, provozovatele gastro a ubytovacích kapacit i další zájemce ve službách cestovního ruchu v regionu Modré hory.

Dopolední část semináře byla věnována historii, geologii a moderním trendům ve vinařství. Pro všeobecné ohlédnutí o historii obcí v regionu, do hloubky zajímavě pohovořil nadšenec historie našeho regionu pan Zeno Čižmář. Neprodleně pak pokračovala odborná přednáška pana geologa Jiřího Nečase na téma Geologická specifika modrohorského území. V pořadí třetím vysoce erudovaným přednášejícím byl pan Miloš Michlovský, který svojí velice kvalitní i svéráznou přednáškou s názvem Starost o vinici s důrazem na terroir a modré odrůdy, určitě oslovil plný konferenční sál obsazený předem registrovanými účastníky, kterých přišlo přes šedesát.


Následovala krátká přestávka na kávu, chlebíček či koláček za zub a případných zdravic a diskusí u kávy nad probíranými tématy. Následovalo představení odrůdy Frankovky jako středoevropského klenotu. Přednášky se zhostil velký propagátor této skvělé odrůdy pan Jan Stávek a ruku v ruce s prezentací také vedl ochutnávku domácích modrohorských mikrovinifikačních vzorků v utkání s víny zahraničními. Tuto ochutnávku erudovaně komentoval snad nejznámnější sommeliér ČR a SR pan Libor Nazarčuk, který v návaznosti na Jana Stávka zakončil dopolední cyklus přednášek o tom, jak si stojí Modré hory v apelačním systému ČR.

Po vydatném přednáškovém dopoledni plném zajímavých odborných informací následoval zasloužený oběd. Za vynikající svíčkovou na smetaně i celkový celodenní servis zasluhuje obrovskou pochvalu hotel Kraví Hora v Bořeticích.