Doteky časů dávných

Historické doteky jsou na dosah ve všech našich modrohorských obcích, jsou nepřehlédnutelné a to hned na první pohled jako stavby sakrální, především pak křížky, poklonky, kaple i kapličky a zejména kostely. Tradiční staré vinné sklepy i jiná zemědělská stavení rozesetá v obci či samostatných lokalitách tvořících již několik století místní neodmyslitelný kolorit. “Klenoty na vás však čekají uvnitř těchto stavení.”

Vyhledávání